tel.: +48 52 569 91 62

Elektroniczny obieg dokumentów

e-FAKTURA to przede wszystkim: Szybkość – brak konieczności oczekiwania na dostarczenie poczty przez listonosza, Wygoda – możliwość pobrania i wydruku e-FAKTURY bezpośrednio z wiadomości e-mail, Pewność – wiadomości o e-FAKTURACH możemy wysyłać na kilka adresów e-mail jednocześnie, Oszczędność – usprawnienie obiegu dokumentów oraz płatności, Dbałość o środowisko – zdecydowanie mniej zużytego papieru.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE E-FAKTURY

Serdecznie zachęcamy do uruchomienia usługi e-FAKTURA, umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (mailem) faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, wraz z dokumentami przewozowymi oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów / faktur.

Klientów, którzy chcieliby korzystać z e-FAKTURY prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok formularza – oświadczenia.
Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, wraz z dokumentami przewozowymi oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów, w poniższym brzmieniu:


§ 1

Nabywca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, wraz z dokumentami przewozowymi oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umów / faktur.
Wystawca zobowiązuje się przesyłać drogą elektroniczną, w formacie PDF, faktury oraz wszelką inną korespondencję związaną z realizacją umowy.
W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur.

§ 2

Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e- mail: faktury@enpiretransport.pl bądź innego adresu mailowego z domeny @enpiretransport.pl
Nabywca oświadcza, że adresem e- mail właściwym do przesyłania faktur jest adres e-mail wskazany w formularzu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………..………………..…
Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się przesłać potwierdzenie otrzymania faktur drogą elektroniczną na adres e- mail wskazany w § 2. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w § 2 poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną.

§ 3

Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

§ 4

W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w § 1, wystawca traci prawo do wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.
Informację o cofnięciu zezwolenia należy przesłać na adres e-mail faktury@enpiretransport.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wystawcy faktury.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(Opcjonalnie)

(dane rejestrowe)

(dane rejestrowe)

(dane rejestrowe)

(dane rejestrowe)

(dane korespondencyjne)

(dane korespondencyjne)

(dane korespondencyjne)

(dane korespondencyjne)

Szybkie linki

 

Administratorem danych jest ENPIRE sp z o.o., ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na: www.enpiretransport.pl/obowiązek-informacyjny/